The Jets
Verslagen:

26-08-2018

06-09-2017

13 Maart 2

December 2

13 Decembe

18 Oktober

Zomerperio

28 Decembe

28 Juli 20

28 Juli 20

Verslag van het optreden van: 26-08-2018 te: Einde The Jets

Beste Jetsfans,
Na veel geruchten en vragen is de kogel door de kerk. The Jets stoppen ermee. Zoals de mannen het mooi vertelde is het na bijna 60 jaar tijd om het boek te sluiten en het doek definitief dicht te doen. Het is niet in een bericht samen te vatten om alles te beschrijven en een dankwoord uit te spreken aan een ieder die aan het bestaan en succes van deze band hebben deelgenomen. Toch is de dank aan alle leden die ooit deel uitmaakte van de band zeer groot. Iedereen die de band een podium hebben geboden worden ook bedankt. Maar een groot dankwoord aan de fans is op zijn plaats. De fans maken een band tot wat het is. Dank jullie wel voor alle steun en mooie momenten die er zijn geweest, deze herinneringen zullen altijd in ons geheugen blijven bestaan. Er zijn een aantal bandleden die rustig verder gaan in andere bands, maar weet goed, er is maar één “The Jets”!! Deze zijn onvervangbaar. Wie weet zien we elkaar daar nog eens...
Tot ziens, groeten The Jets


achtergrond